Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

skyisnolongerthelimit
2375 d801
skyisnolongerthelimit
W głowie mam taki burdel, jak nigdy w życiu.
— K.N. Haner - "Koszmar Morfeusza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
skyisnolongerthelimit
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapsycha psycha
skyisnolongerthelimit
4258 8c58 500
Reposted frommindtrap mindtrap
skyisnolongerthelimit
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viapsycha psycha
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viadesperateee desperateee
skyisnolongerthelimit
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
skyisnolongerthelimit
9319 82d9
Reposted frommesoute mesoute viagdziejestola gdziejestola
skyisnolongerthelimit
I nie będzie już szans, bo zbyt duży będzie twój strach
I zostanie twój płacz, bo to ostatni już raz
Pamiętaj, że czas który przeżyliśmy razem jest już nasz
— PRO8L3M
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viapsycha psycha
skyisnolongerthelimit
3479 9255
skyisnolongerthelimit
5555 d1e6
Reposted fromEtnigos Etnigos viamindtrap mindtrap
skyisnolongerthelimit
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viapsycha psycha
skyisnolongerthelimit
Nie wiedziałam, jak się rozmawia. Nie wiedziałam, jak się mówi do ludzi.
— M. Halber
Reposted fromdygoty dygoty viapsycha psycha
skyisnolongerthelimit
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viapsycha psycha

March 17 2018

skyisnolongerthelimit
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viadesperateee desperateee
skyisnolongerthelimit
Nie wiem gdzie jesteś,  nie wiem z kim śpisz.
— Koniec świata
skyisnolongerthelimit
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viagdziejestola gdziejestola

March 14 2018

skyisnolongerthelimit
5003 5650 500
Reposted from777727772 777727772 viatobecontinued tobecontinued
skyisnolongerthelimit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl