Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

skyisnolongerthelimit
4101 83ad 500
skyisnolongerthelimit
4097 b487 500

June 17 2017

skyisnolongerthelimit
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachceuciec chceuciec
skyisnolongerthelimit

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viachceuciec chceuciec
skyisnolongerthelimit
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viachceuciec chceuciec
skyisnolongerthelimit
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viachceuciec chceuciec
skyisnolongerthelimit
8192 8013
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viachceuciec chceuciec
skyisnolongerthelimit

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

9165 76eb 500
skyisnolongerthelimit

Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.

skyisnolongerthelimit
3387 095b 500
skyisnolongerthelimit
Strach przed ludźmi i samą sobą. Kiedy to się stało?
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek vianieuciekaj nieuciekaj
skyisnolongerthelimit
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
skyisnolongerthelimit
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
skyisnolongerthelimit
Ile jeszcze razy przebiegnie mi przez głowę myśl, że On WIEDZIAŁBY, jak się zachować w tej sytuacji, zanim uwierzę, że jestem jeszcze w stanie pokochać kogoś tak mocno jak Jego?
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
skyisnolongerthelimit
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viapierdolony pierdolony
skyisnolongerthelimit
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
skyisnolongerthelimit
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
skyisnolongerthelimit
3438 22ef
Reposted fromdontbemad dontbemad viagdziejestola gdziejestola
skyisnolongerthelimit
3336 2870
Reposted fromwetryagain wetryagain viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl