Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

skyisnolongerthelimit
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
skyisnolongerthelimit
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko

January 17 2020

skyisnolongerthelimit
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viamothsdevourer mothsdevourer
skyisnolongerthelimit
To kompletnie bez sensu walczyć o to, czego chcesz, jeśli to, czego chcesz cały czas łamie ci serce.
— Molly McAdams
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaflyingheart flyingheart
skyisnolongerthelimit
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko, Wszyscy byli odwróceni
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaMartwa13 Martwa13
skyisnolongerthelimit
2195 469d 500
skyisnolongerthelimit
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viaMartwa13 Martwa13
skyisnolongerthelimit
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianieobecnosc nieobecnosc
skyisnolongerthelimit
8260 03b8
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

December 27 2019

skyisnolongerthelimit
- Skąd to się u ciebie bierze? - Niby co? - Taka rezygnacja. Mam wrażenie, że w ogóle w siebie nie wierzysz.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
skyisnolongerthelimit
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianieobecnosc nieobecnosc
skyisnolongerthelimit

December 09 2019

skyisnolongerthelimit
Nie chcę od świata niczego.
Tylko bym obudziła się jutro koło Ciebie...
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viaMartwa13 Martwa13
skyisnolongerthelimit
3671 d9e0 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
skyisnolongerthelimit
0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
skyisnolongerthelimit
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc

December 03 2019

skyisnolongerthelimit
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo vianieobecnosc nieobecnosc
skyisnolongerthelimit
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy. 
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce. 
Po zapach jego perfum w twoich włosach. 
Po zamknięcie oczu w jego ramionach. 
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas. 
Po wyjątkowość. 
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialittleburn littleburn
skyisnolongerthelimit
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialittleburn littleburn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl